Syfte med stiftelsen

§ 3 i stadgarna

I enlighet med Kungl. Maj:ts medgivande den 9mars 1951 skall stiftelsen disponeras för bildningsverksamhet bland ungdom inom Skärkinds socken, såsom tex. understödjande av aftonskolor, studiecirklar, deltagande i kurser och korrespondensundervisning, utdelande av stipendier för yrkesutbildning och annan medborglig utbildning samt understödjande av kyrklig barn- och ungdomsverksamhet.

Alla barn och ungdomar upp till och med 25år, som är skrivna i Skärkinds socken har möjlighet att söka enligt ovanstående. Även du som har varit skriven här länge och flyttat till annan ort för studier kan söka. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *