Barn verksamhet 2017

Styrelsen har stöttat ned stående barn aktiviteter med 6055kr

Flera verksamheter för barn i Kyrkan och Bygdegården