Styrelsemöte

15 november behandlar vi inkomna ansökningar.

Ansökningar lämnas till Oskar Grindemyr, Häradshagen senast 8/11