Barn verksamhet 2019

Styrelsen har stöttat barn aktiviteter med 1605kr