Styrelsemöte november

Vi behandlar ansökningar 15 november 2022.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10/11