Höstens styrelsemöte är måndagen den 18 november

Ansökan ska vara Anne-Marie till handa senast den 11 november, om du vill komma med i årets sista chans till stipendie/stöd.