Årets sista styrelsemöte måndagen den 19 november

Ansökan ska vara Anne-Marie till handa senast den 12 november, om du vill komma med i årets sista chans till stipendie/stöd.