Barn verksamhet 2016

Styrelsen har stöttat ned stående barn aktiviteter med    31 297kr

Flera verksamheter för barn i Kyrkan och Bygdegården